This website uses cookies

We use cookies to improve our services. Read more about how we use cookies and how you can refuse them.

Nalokson po wyjściu na wolność

Nalokson po wyjściu na wolność

Kurs powstał w ramach projektu pt.: „Moje pierwsze 48h na wolności – wszechstronne podejście do działań wdrażanych przez wymiar sprawiedliwości i kierowanych do użytkowników środków odurzających”. 

Nasz kurs kierujemy do kadry jednostek penitencjarnych, praktyków zaangażowanych w sprawowanie opieki nad użytkownikami narkotyków oraz do wszystkich potencjalnych świadków sytuacji przedawkowania środków odurzających. 

Szkolenie zawiera wytyczne dotyczące stosowania naloksonu po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności oraz w warunkach dozoru.

Do kursu załączone zostały ćwiczenia zarówno dla pracowników jednostek penitencjarnych jak i dla osadzonych. W materiałach dodatkowych dostępnych w kursie jest również dostępny komiks w wersji .PDF do samodzielnego wydrukowania pt. "Nalokson po wyjściu na wolność"'. Tam znajdą Państwo informacje o tym, jak stosować nalokson oraz jak należy się zachować w sytuacji przedawkownia.

Przedstawione informacje mają przyczynić się do zmniejszenia poziomu śmiertelności występującej w ciągu kilku pierwszych tygodni po zwolnieniu użytkowników narkotyków z zakładu karnego, a spowodowanej zażywaniem przez nich opioidów.

Tematy kursu:

  1. Czynniki ryzyka i sposoby zapobiegania przedawkowania opioidów
  2. Co to jest nalokson i jakie jest jego zastosowanie
  3. Jak zakłady karne ze Szkocji zapobiegają śmierci z przedawkowania wśród byłych osadzonych uzależnionych od narkotyków

Kurs jest obecnie dostępny z poziomu naszej starej platformy pod adresem https://e.harmreduction.eu/enrol/index.php?id=10

0 activities
Sign in to to see full content and to let the website remember what you have already watched and read.

Comments and discussion

Nalokson po wyjściu na wolność

- of 0

Comment or reply

You cannot edit posts or make replies: You should be logged in before you can post.

Post a reply
visibility 29 views