This website uses cookies

We use cookies to improve our services. Read more about how we use cookies and how you can refuse them.

Prezervatyvų dalijimo programa kalėjime

Prezervatyvų dalijimo programa kalėjime

Prezervatyvų dalijimas kalėjimuose vykdomas 58 iš 193 šalių, kurių sąrašus 2018 m. pateikė JT, o tai yra 30% pasaulio šalių. 

Kadangi daugeliu tyrimų įrodytas prezervatyvų veiksmingumas užkardant LKPL, rekomenduojama teikti pirmenybę šiai intervencijai.

Pamokų temos:

  1. Prezervatyvų dalijimo programa kalėjime 
  2. Ilgalaikius prezervatyvų dalijimo poveikius kalėjime
  3. Rekomendacijos dėl prezervatyvų dalijimo

https://e.harmreduction.eu/course/view.php?id=12

0 activities
Sign in to to see full content and to let the website remember what you have already watched and read.

Comments and discussion

Prezervatyvų dalijimo programa kalėjime

- of 0

Comment or reply

You cannot edit posts or make replies: You should be logged in before you can post.

Post a reply
visibility 28 views