This website uses cookies

We use cookies to improve our services. Read more about how we use cookies and how you can refuse them.

Program dystrybucji prezerwatyw w jednostce penitencjarnej

Program dystrybucji prezerwatyw w jednostce penitencjarnej

Z danych przytoczonych w rapocie "Condom Summmit" programy dystrybucji prezerwatyw istnieją w 58 ze 193 krajów wymienionych przez ONZ w 2018 roku. Stanowi to tylko 30 procent wszystkich krajów na świecie i świadczy o niskim zasięgu tego typu programów. 

Tematy kursu:

  • Jak wyglądają już wprowadzone programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych
  • Ocena długoterminowych skutków działania tych programów
  • Wnioski i zalecenia dotyczące dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych

Ten kurs jest dostępny poprzez naszą starą platformę pod adresem https://e.harmreduction.eu/course/view.php?id=11

0 activities
Sign in to to see full content and to let the website remember what you have already watched and read.

Comments and discussion

Program dystrybucji prezerwatyw w jednostce penitencjarnej

- of 0

Comment or reply

You cannot edit posts or make replies: You should be logged in before you can post.

Post a reply
visibility 29 views