This website uses cookies

We use cookies to improve our services. Read more about how we use cookies and how you can refuse them.

Przewodnik po terapii substytucyjnej w jednostkach penitencjarnych

Przewodnik po terapii substytucyjnej w jednostkach penitencjarnych

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat terapii substytucyjnej realizowanej w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z głównymi celami terapii substytucyjnej oraz korzyściami, jakie wynikają z jej stosowania. Opisane zostały najważniejsze metody leczenia i etyczne podstawy leczenia substytucyjnego w jednostce penitencjarnej. 

Kurs kierujemy do lekarzy pracujących w jednostkach penitencjarnych, lekarzy kontraktowych, pracowników więziennej służby zdrowia, administracji, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się sprawowaniem opieki nad osobami uzależnionymi od opiatów, objętymi leczeniem substytucyjnym.

Zakres tematyczny kursu:

  • Główne cele leczenia substytucyjnego.
  • Korzyści wynikające z leczenia substytucyjnego.
  • Schematy leczenia substytucyjnego.
  • Zagrożenia i ograniczenia terapii substytucyjnej.
  • Najczęściej stosowane leki w terapii substytucyjnej.
  • Wdrożenie leczenia substytucyjnego w zakładach karnych.
  • Informacje dla pacjenta w leczeniu substytucyjnym.
  • Kontynuacja leczenia po rozpoczęciu lub zakończeniu kary więzienia.
  • Powiązanie terapii substytucyjnej z leczeniem infekcji krwiopochodnych i innych.
  • Etyka medyczna leczenia substytucyjnego w zakładzie karnym.

Ten kurs jest obecnie dostępny z poziomu naszej starej platformy pod adresem https://e.harmreduction.eu/course/view.php?id=6

0 activities
Sign in to to see full content and to let the website remember what you have already watched and read.

Comments and discussion

Przewodnik po terapii substytucyjnej w jednostkach penitencjarnych

- of 0

Comment or reply

You cannot edit posts or make replies: You should be logged in before you can post.

Post a reply
visibility 28 views