Prisons

Over nine million people are incarcerated in penal institutions worldwide. High rates of HIV and other infectious diseases in prisons can lead to alarmingly high rates of mortality among prisoners. Negative public attitudes towards people in detention act as a barrier to objective and pragmatic discussions of prison health policy.


Opioid Substitution Treatment in Prison

The main goal of the course is to broaden knowledge about substitution therapy in such specific conditions as penitentiary units. Participants have the opportunity to become acquainted with the main goals of substitution therapy and the benefits that prisons achieve by applying it. In addition, the most important methods of this type of treatment and its ethical basis have been described. This course is to support prison doctors, contracted doctors, prison health care workers, prison administration, NGOs and others in delivering or supporting substitution treatment to opioid dependent prisoners.

English Website

Condom Distribution Program in Prison

In this course we analysis of the studies and other published and unpublished data on the effectiveness of condom provision in prisons. We present examples of implementation of the programs of prisons with their assessment of the prisoners and the prison service and the long-term effects of use condoms in New South Wales prison in Australia. At the last is the conclusion and recommendation regarding condom provision.

English Website

Harm reduction in prison

The “Harm reduction in prison” course provides a useful introduction to themes related to drug use in the prison setting and risks related to the transmission of infections through drug use and sexual activities, as well as an introduction on risk reduction strategies and services in prison both from the point of view of service description and of specific organisational and methodological aspects related to the provision of these services in a setting such as prisons.

English Website

Nalokson po wyjściu na wolność

Szkolenie zawiera wytyczne dotyczące stosowania naloksonu po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności oraz w warunkach dozoru. Kurs kierujemy do kadry jednostek penitencjarnych, praktyków zaangażowanych w sprawowanie opieki nad użytkownikami narkotyków oraz do wszystkich potencjalnych świadków sytuacji przedawkowania środków odurzających.

Polish Website

Przewodnik po terapii substytucyjnej w jednostkach penitencjarnych

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat terapii substytucyjnej realizowanej w jednostkach penitencjarnych. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z głównymi celami terapii substytucyjnej oraz korzyściami, jakie wynikają z jej stosowania. Opisane zostały najważniejsze metody leczenia i etyczne podstawy leczenia substytucyjnego w jednostce penitencjarnej. Kurs kierujemy do lekarzy pracujących w jednostkach penitencjarnych, lekarzy kontraktowych, pracowników więziennej służby zdrowia, administracji, organizacji pozarządowych i innych instytucji zajmujących się sprawowaniem opieki nad osobami uzależnionymi od opiatów, objętymi leczeniem substytucyjnym.

Polish Website

Program dystrybucji prezerwatyw w jednostce penitencjarnej

W tym kursie analizujemy badania oraz inne opublikowane i niepublikowane dane dotyczące skuteczności dostarczania prezerwatyw w więzieniach. Sprawdzamy jak wyglądają już wprowadzone programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych oraz oceniamy długoterminowe skutki działania tych programów. Na koniec przedstawiamy wnioski i zalecenia dotyczące dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych.

Polish Website

Take-Home Emergency Naloxone to Prevent Heroin Overdose Deaths after Prison Release: Rationale and Practicalities for the N-ALIVE Randomized Trial

The study adds research-based findings on the growing consensus that take-home Naloxon at prison release can prevent prevent overdose deaths and that the intervention is a significant opportunity to prevent overdose among PWID.

English Website

Jak to sie robi w Luksemburgu?

Krótki film pokazujący program wymiany igieł i strzykawek w więzieniu w Luksemburgu.

English Website

OST in prison Republic of Moldova

This video presents the model of OST in managing opioid dependence of inmates in the Republic of Moldova. It was produced by the Council of Europe's Pompidou Group in collaboration with the Moldovan Department of Penitentiary Institutions for the training of prison staff.

English Website

Innovative drug treatment programme for prisoners in Moldova

Moldova sets a positive example in the field of addiction treatment and harm reduction. The government has launched a programme that includes the detection of HIV infection, monitoring of HIV cases, needle and syringe exchange programmes and opiate substitution treatment (OST) in the community and also in prisons.

English Website

In partnership with:
ISFF
FUAS
Correlation Network