Program dystrybucji prezerwatyw w jednostce penitencjarnej

HARMREDUCTION EU (2019)

W tym kursie analizujemy badania oraz inne opublikowane i niepublikowane dane dotyczące skuteczności dostarczania prezerwatyw w więzieniach. Sprawdzamy jak wyglądają już wprowadzone programy dystrybucji prezerwatyw w zakładach karnych oraz oceniamy długoterminowe skutki działania tych programów. Na koniec przedstawiamy wnioski i zalecenia dotyczące dystrybucji prezerwatyw w jednostkach penitencjarnych.

Program dystrybucji prezerwatyw w jednostce penitencjarnej

Program dystrybucji prezerwatyw w jednostce penitencjarnej (17)

Website
Polish
In partnership with:
ISFF
FUAS
Correlation Network